Tengzhou Star Smith Metal Products Co.,Ltd. ไฟเบอร์สำหรับคอนกรีต
Tengzhou Star Smith Metal Products Co.,Ltd.

เส้นใยเหล็กส่งเสริมการพัฒนาสถาปัตยกรรมเมืองอย่างไร?

Ⅰ. เส้นใยเหล็กส่งเสริมการพัฒนาสถาปัตยกรรมเมืองอย่างไร


หน้าที่หลักของเส้นใยสั้นที่กระจายอย่างสม่ำเสมอและไม่เป็นระเบียบในคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นใยเหล็กคือการขัดขวางการขยายตัวของไมโคร -แตกร้าวในคอนกรีตและป้องกันการเกิดรอยร้าวขนาดใหญ่ ดังนั้นจึงสามารถปรับปรุงความต้านทานแรงดึงของคอนกรีตและแรงเฉือน แรงดัดงอ และแรงบิดที่ควบคุมโดยความเค้นดึงได้อย่างมีนัยสำคัญ แม้ว่าคอนกรีตจะมีรอยแตกร้าว แต่ก็ยังมีส่วนสำคัญต่อความสามารถในการรับน้ำหนักของคอนกรีต เฉพาะเมื่อดึงไฟเบอร์ออกจากคอนกรีต ความต้านทานแรงดึงจะลดลง การปรับปรุงเส้นใยเหล็กในประสิทธิภาพการดัดงอและความล้าของคอนกรีตก็เห็นได้ชัดเช่นกัน จากการศึกษาคุณสมบัติทางกลพื้นฐานของคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยเส้นใยเหล็ก พบว่าการเติมเส้นใยเหล็กไม่ได้ช่วยเพิ่มกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตได้มากนัก แต่ค่าความเหนียวรับแรงอัดจะดีขึ้นอย่างมาก สำหรับคอนกรีตเสริมเหล็กไฟเบอร์ ส่วนใหญ่จะใช้ค่าความเหนียวหลังการแตกร้าวและความเหนียวหลังการแตก แม้ว่าความกว้างของรอยแตกจะเล็กกว่าความกว้างของคอนกรีตเสริมเหล็ก แต่ก็มีรอยร้าวในที่สุด ดังนั้น คอนกรีตเสริมเหล็กที่มีเส้นใยเหล็กที่ใช้ในสภาพแวดล้อมที่เปียก โดยเฉพาะบนชายฝั่ง ควรได้รับการปกป้องจากมาตรการการกัดกร่อน


Ⅱ เส้นใยเหล็กแก้ปัญหาอะไรได้บ้าง


การเกิดขึ้นของเส้นใยเหล็กคือการแก้ปัญหาความเสียหายบนท้องถนนที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ การปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพของผู้คนทำให้การซื้อรถยนต์เกิดขึ้นจากผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ มียานพาหนะมากขึ้นและความกดดันบนท้องถนนก็เพิ่มขึ้นตามธรรมชาติ สำหรับผิวทางคอนกรีตซีเมนต์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งผิวทางใหม่นั้นสูงมาก และระยะเวลาก่อสร้างนาน ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อการจราจรและการเดินทางของทางเท้า การเกิดขึ้นของเส้นใยเหล็กสามารถปรับปรุงลักษณะที่ปรากฏของสถานการณ์นี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในฐานะที่เป็นวัสดุคอมโพสิตชนิดใหม่ คอนกรีตไฟเบอร์มีการใช้กันอย่างแพร่หลายอย่างรวดเร็วและแพร่หลาย ซึ่งสามารถควบคุมการเกิดและการขยายรอยแตกของคอนกรีตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับปรุงความต้านทานการแตกร้าวของวัสดุคอมโพสิตทั้งหมด


เส้นใยเหล็กต้องได้รับความร้อนและความเย็นสูงระหว่างกระบวนการผลิต ซึ่งเทียบเท่ากับสถานะดับ ดังนั้นความแข็งของเส้นใยเหล็กจึงควรสูงและคอนกรีตจะไม่งอเมื่อผสมคอนกรีต เส้นใยเหล็กที่ทำเป็นรูปเบ็ดสามารถยึดติดกับคอนกรีตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนประกอบคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีเส้นใยเหล็กร้าวจะถูกทำให้เป็นคาร์บอนได้ง่ายในรอยแตกในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้น เมื่อมีน้ำ เส้นใยเหล็กจะสึกกร่อนหากความชื้นแทรกซึมเข้าไป ซึ่งไม่เพียงส่งผลต่อความแข็งแรงของคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยเส้นใยเหล็กเท่านั้น แต่ยังทำให้อายุการใช้งานสั้นลงอย่างมากอีกด้วย การยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยเส้นใยเหล็กกับตัวเครื่องมีลักษณะทางกายภาพ โดยส่วนใหญ่จะอิงจากการส่งผ่านแรงเฉือนแบบเสียดทาน

สินค้า
ติดต่อเรา Get A Free Quote